چاپ        ارسال به دوست

بیانیه سطح توافق خدمات

توافق نامه سطح خدمت "صدور سند اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (قانون تعیین تکلیف)"
1- مقدمه

برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان‌هایی که اشخاص بر روی اراضی احداث کرده اند که منشا تصرفات آنها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آن ها میسور نیست و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی ونسق‌های زراعی و باغات مورد بهره برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور هستند در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت های حل اختلاف با مسئولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری، ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می شود و هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارایه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می کند.


2-هدف

هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت"صدور سند اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی (قانون تعیین تکلیف) " توسط داره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران، کیفیت تحویل خدمت مذکور برای افراد متقاضی مورد توافق قرار گیرد.

 

3- مسئولیت

اداره کل ثبت اسناد و املاک موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد :

دریافت مدارک و فرم های مربوطه

بررسی مدارک و حایز شرایط بودن

تشکیل پرونده

صدور سند

 

4-  تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضی دریافت این خدمت مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه  "ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدر سند مالکیت"  به آدرس http://sabtemelk.ir این دستگاه ارائه  نماید.

 

مدارک مورد نیاز:

۱ – کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.

۲ – کپی از سند مالکیت اولیه ملک ( در اسناد قولنامه ای )

۳ – اصل و کپی تمامی قولنامه های  استنادی

۴ –  اصل سند مالکیت در اسناد مشاعی به نام متقاضی و کپی صفحات اول ، دوم ، سوم ، صفحه حدود ملک ، توضیحات و صفحات انتقالات.

۵ – نقشه ملک با مختصات UTM   که توسط متقاضی تهیه شده .

۶- فرم تکمیل شده گواهی تعیین مختصات ملکی


اعتراض و شکایات:

رأی صادره قطعی است و اعتراض ندارد

 

5- هزینه ها و پرداخت ها

واریز مبلغ -----ریال به حساب بانکی سیبا به شماره اعلامی اداره 

 

6- دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصلاحیه آن صادر نگردیده، تحت امضای "مدیر کل"، اعتبار دارد

 

7- خاتمه توافق نامه

چنانچه به تشخیص ریاست سازمان ثبت اسناد و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطلاع  قبلی موضوع خاتمه موافقتنامه اعلام می گردد.


٠٨:٣١ - سه شنبه ١٠ فروردين ١٤٠٠    /    عدد : ٦٣٦٠    /    تعداد نمایش : ٢٢خروج
مناسبت ها

پیوندها